Agata Bzdyń ENG Agata Bzdyń FR Agata Bzdyń PL

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: „RODO”, informuję, że:

   

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Agata Bzdyń, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Agata Bzdyń z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagno 2 lok. 197, e-mail: abzdyn@agatabzdyn-legal.pl, tel.: + 48 733 31 07 82.

   

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie:

  a)     w celu zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie usługi prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem lub zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 1870 z późn. zm.) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  b)     wypełniania prawnych obowiązków ciążących na Administratorze (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

  c)      wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (zabezpieczenie lub dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie lub ochrona przed roszczeniami klientów Administratora lub osób trzecich) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

   

  1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora są: zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń Administratora oraz zabezpieczenie się przez Administratora i ochrona przed roszczeniami ze strony klientów Administratora lub osób trzecich.

   

  1. Prawo do sprzeciwu:

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Pani/Pana dane przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że Administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi danych osobowych do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   

  1. Dane osobowe są przechowywane:

  a)     w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie usługi prawnej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO): przez okres niezbędny do prawidłowego zawarcia lub wykonania tej umowy;

  b)     w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO): przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa;

  c)      w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń Administratora lub zabezpieczenia się i ochrony przez Administratora przed roszczeniami ze strony klientów Administratora lub osób trzecich, tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO): przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń i obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.

   

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie:

  a)     radcom prawnym lub adwokatom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, tylko w celu umożliwienia zastępstwa radcy prawnego prowadzącego Pani/Pana sprawę,

  b)     notariuszom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, tylko w celu wykonania umowy o świadczenie usługi prawnej,

  c)     podmiotowi, który prowadzi obsługę księgową Administratora, na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych, tylko w celu wykonania tej umowy.

   

  VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  a)     żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  b)     żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,

  c)     żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  d)     wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

  e)     przenoszenia danych,

  f)      wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie umowy o świadczenie usługi prawnej.

 3. POLITYKA PRYWATNOŚCI "COOKIES"
 4. 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 5. 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 6. 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 7. 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 8. 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 9. 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  - „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 10. 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 11. 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 12. 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 13. 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

Kontakt

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO AGATA BZDYŃ

Marszałkowska Center - Spaces

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 WARSZAWA

Tel. Komórkowy: +48 733 310 781

office@agatabzdyn-legal.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    

spacja bydgoszcz    spacja bydgoszcz