Agata Bzdyń ENG Agata Bzdyń FR Agata Bzdyń PL
BLOG
05.03.2018

NADUŻYCIE PRAWA DO SKARGI DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA


Trybunał uznaje za niedopuszczalną każdą skargę indywidualną wniesioną w trybie artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, jeśli uważa, że skarga stanowi nadużycie prawa do skargi.

 

CO TO ZNACZY NADUŻYCIE PRAWA DO SKARGI DO TRYBUNAŁU W STRASBOURGU?

 

Zgodnie z ogólną teorią prawa, nadużycie prawa do skargi rozumiene jest, jako przynoszące szkodę korzystanie z prawa w celach innych niż te, którym ma ono służyć. Trybunał rozumie przez to każde zachowanie skarżącego, które w sposób oczywisty stoi w sprzeczności z celem prawa do złożenia skargi indywidualnej przewidzianym w Konwencji i utrudnia prawidłowe funkcjonowanie Trybunału lub prawidłowe prowadzenie postępowań przed Trybunałem, stanowi nadużycie prawa do skargi (Miroļubovs i Inni v. Łotwie, §§ 62 i 65). 
 

PRZYKŁADY NADUŻYĆ PRAWA DO SKARGI DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

 
Typowymi przykładami skarg, które uznane będą za niespełniające warunku skorzystania z prawa do skargi zgodnie z jego przeznaczeniem, są:
  1. skargi, w których skarżący ubliża, używając słów uznawanych powszechnie za obraźliwe pracownikom Trybunału, przedstawicielom Rządu,
  2. gdy skarżący załącza do skargi materiały niebezpieczne, zdjęcia zawierające treści pornograficzne,
  3. gdy skarżący składa bez ustanku skargi tej samej treści (rekordziści mięli ich ponad 100),
  4. skarga zawiera informacje wprowadzające w błąd;
  5. skargi naruszające obowiązek zachowania poufności w ramach polubownego postępowania rozstrzygania sporów;
  6. skargi wniesione w złej woli lub pozbawiona rzeczywistego celu.
Wszystkie wyżej wskazane przykłady pochodzą z orzecznictwa Trybunału, które jednakże nie tworzy katalogu zamkniętego powodów „nadużycia prawa do skargi”. 
 

SKARGI PRZECIWKO POLSCE A NADUŻYCIE PRAWA DO SKARGI PRZED EUROPEJSKIM TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA

 

  • Koch v. Polsce, app. no. 15005/11 (dec. z dnia 7 marca 2017) - odrzucenie skargi jako stanowiącej naruszenie prawa do skargi, z uwagi na to, że skarżący dla zdobycia dowodów na uzasadnienie swoich roszczeń posłużył się przemocą. W skardze chodziło o to, że skarżący zdobył próbki DNA dla celów badania mającego zaprzeczyć jego ojcostwu w drodze przestępstwa.
  • Pytel v. Polsce, app. no. 9257/11  (dec. z dnia 30 sierpnia 2016) - kiedy Trybunał nie odrzuci skargi ze względu na nadużycie prawa. Jedynie podanie z premedytacją błędnych informacji w treści skargi może uzasadniać stwierdzenie jej niedopuszczalności przez Trybunał. W przypadku, gdy skarżący wskazuje na inną niż przyjęta przez Rząd interpretację prawa, nie można uznać, że doszło do wskazania z premedytacją informacji nieprawdziwych, w celu zmylenia Trybunału.
Należy również pamiętać, że skarżący ponosi pełną odpowiedzialność za postępowanie swojego pełnomocnika lub innej osoby reprezentującej go przed Trybunałem. Wszelkie zaniechania po stronie przedstawiciela, co do zasady, obciążają samego skarżącego i mogą prowadzić do odrzucenia skargi z powodu nadużycia prawa do skargi (Bekauri v. Gruzji (preliminary objections), §§ 22-25; Migliore i Inni v. Włochom (dec.));
 

REWIZJA WYROKU EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA

 

Jeżeli po wydaniu przez Trybunał prawomocnego wyroku co do istoty sprawy, okaże się, że skarżący ukrył fakt, który mógłby mieć istotne znaczenie dla zbadania skargi, wówczas Trybunał może ponownie rozważyć swój wyrok korzystając z procedury rewizji (określonej w Rule 80 Regulaminu Trybunału) i odrzucić skargę z powodu nadużycia prawa do skargi (Gardean i S.C. Grup 95 SA v. Rumunii (rewizja), §§ 12-22). Rewizja wyroku jest możliwa tylko wówczas, gdy pozwany rząd nie mógł wiedzieć o danym fakcie w chwili wydawania wyroku i złoży wniosek o dokonanie przez Trybunał rewizji tego wyroku w terminie sześciu miesięcy od momentu uzyskania informacji o tym fakcie, zgodnie z Rule 80 § 1 (Grossi i Inni v. Włochom (rewizja), §§ 17-24). 

Wasze komentarze


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Kontakt

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO AGATA BZDYŃ

Marszałkowska Center - Spaces

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 WARSZAWA

Tel. Komórkowy: +48 733 310 781

office@agatabzdyn-legal.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    

spacja bydgoszcz    spacja bydgoszcz