Agata Bzdyń ENG Agata Bzdyń FR Agata Bzdyń PL

BLOG

23.02.2018

SPRAWY IDENTYCZNE PRZED EUROPEJSKIM TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA


„Trybunał nie rozpatruje żadnej skargi wniesionej w trybie artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która jest co do istoty identyczna ze sprawą już rozpatrzoną przez Trybunał lub ze sprawą, która została poddana innej międzynarodowej procedurze dochodzenia lub rozstrzygnięcia, i jeśli skarga nie zawiera nowych, istotnych informacji.”
 

RES IUDICATA

 
Powyższy zapis jest realizacją pochodzącej jeszcze z czasów rzymskich zasady, że nie można orzekać dwa razy w tych samych sprawach. Celem regulacji jest zapewnienie niewzruszalności decyzji Trybunału oraz uniemożliwienie skarżącym odwołania się od wcześniejszych wyroków lub decyzji Trybunału poprzez składanie nowych skarg. (Kafkaris v. Cyprowi (dec.), § 67; Lowe v. Wielkiej Brytanii (dec.)).
Aby móc uznać, że skargę należy odrzucić ze względu na to, że jest ona tożsama z inną skargą już rozpozną, Trybunał bada, czy te dwie (lub więcej) skargi dotyczą zasadniczo tych samych osób, tych samych faktów, i tych samych skarg (Vojnović p. Chorwacji (dec.), § 28; Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) p. Szwajcarii (nr 2) [GC], § 63). W tym przypadku chodzi o jakiekolwiek rozstrzygnięcie Trybunału, które mogło być podjęte wobec wcześniej złożonej skargi (decyzja jednego sędziego, decyzja komitetu 3 sędziów, wyrok izby, decyzja izby, decyzja Wielkiej Izby, wyrok Wielkiej Izby). 
 

INNE PROCEDURY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA A DOPUSZCZALNOŚĆ SKARGI DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA


Jak Trybunał rozumie pojęcie “innej międzynarodowej procedury dochodzenia lub rozstrzygnięcia”? Otóż ETPCz rozpoznając złożoną do niego skargę musi ustalić czy dana sprawa nie była przypadkiem już rozstrzygnięte w ramach innej procedury międzynarodowej (a przypomnieć należy, że może się tak zdarzyć, zwłaszcza, że Trybunał nie jest jedynym organem rozpoznającym skargi w zakresie ewentualnych naruszeń praw człowieka). Badanie, czy dane postępowanie przed innym międzynarodowym ogranem powołanym do rozpatrywania naruszeń praw człowieka i czy może stanowić ono inną międzynarodową procedurę dla celów tego kryterium dopuszczalności nie jest ograniczone do formalnej weryfikacji, ale obejmuje, w miarę potrzeby, ustalenie czy charakter organu nadzorczego, procedur jakie stosuje oraz skutek jego decyzji nie powodują wyłączenia jurysdykcji Trybunału na mocy art. 35 § 2 lit. b) (OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Rosji, § 522 - w tej sprawie chodziło o badanie sprawy roszczeń akcjonariuszy Yukos przez trybunał arbitrażowy).
 

SPRAWA PRZECIWKO POLSCE PRZED EUROPEJSKIM TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA


Kryterium dopuszczalności, którego dotyczy dzisiejszy wpis zostało omówione w treści decyzji wydanej w sprawie przeciwko Polsce: KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ at FRITO LAY POLAND Ltd v. Polsce (dec.), app. no. 56270/07, która to skarga odrzucona ze względu na wcześniejszą skargę i merytoryczne rozstrzygnięcie jej przez Komitetu Międzynarodowej Ogranizacji Pracy (ILO).

Wasze komentarze


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Contact

LEGAL ADVISOR’S OFFICE AGATA BZDYŃ

Marszałkowska Center - Spaces

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 WARSZAWA

Mobile: +48 733 310 781

office@agatabzdyn-legal.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    

spacja bydgoszcz    spacja bydgoszcz