Agata Bzdyń ENG Agata Bzdyń FR Agata Bzdyń PL
BLOG
13.11.2017

KIEDY MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO STRASBOURGA?


WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKARGI DO STRASBOURGA

 

Procedura międzynarodowa, którą jest postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, mimo iż szczyci się, że jest darmowa (nie wymaga od skarżących wniesienia żadnej opłaty od skargi), stawia przed skarżącymi kilka wymagań. Są one bardzo skrupulatnie sprawdzane przez prawników pracujących w Trybunale.

 

KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI SKARGI DO STRASBOURGA

 

Złożenie skargi przede wszystkim uwarunkowane jest spełnieniem tzw. kryteriów dopuszczalności. Zakładając, że jesteśmy zgodnie z art. 34 Europejskiej Konwnecji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności uprawnionymi podmiotami do złożenia skargi, należy dokonać analizy, czy w ogóle nasza skarga spełnia te kryteria merytoryczne. Może się bowiem okazać, że w innych podobnych do naszej sprawach Trybunał stwierdził albo swoją niewłaściwość, albo ich niedopuszczalność. Wtedy szanse na to, że nasza skarga zostanie uwzględniona i rozpatrzona przez Trybunał są wykluczone.

Kryteria te zawarte są w art. 35 Europejskiej Konwencji o Prawach Człowieka. Wnieść skargę możemy zatem, gdy:

  1. wyczerpaliśmy istniejące środki dochodzenia naszych praw przed organami krajowymi (od tej reguły są wyjątki, jednakże o tym będę szerzej pisała w innym poście);
  2. skarga zostanie zgłoszona do Trybunału w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania przez skarżących ostatecznego orzeczenia, w toku dostępnych dla niego instancji;
  3. skarga musi być podpisana, a nasze nazwisko ujawnione - Trybunał nie przyjmuje skarg anonimowych (przy czym można wnosić o to, żeby nasza skarga została zanonimizowana, gdy są ku temu przesłanki);
  4. skarga, co do meritum, nie była jeszcze rozpoznawana przez Trybunał lub nie wnosi niczego nowego, aby możliwe było uznanie, że nie jest tożsama ze skargą rozpoznaną już przez Trybunał, ani nie była przedstawiana innym międzynarodowym ogranom do rozpoznania;
  5. skarga musi opierać się na prawach zawartych w Konwencji i Protokołach do niej;
  6. skarga musi być należycie uzasadniona (w tym zakresie Trybunał stosuje własne orzecznictwo, w którym zdążył ustalić kryteria oceny zasadności skargi);
  7. skarżący nie nadużywa prawa do skargi (co w praktyce oznacza, że jeśli skarżący, przekonany o własnej racji, składa co chwila do Trybunału te same skargi, a rekordziści osiągali nawet powyżej 50ciu, to Trybunał nie będzie się nimi zajmował; bywają też skargi, których używane są wulgaryzmy pod adresem Trybunału czy Rządów Państw-Sygnatariuszy Konwencji);
  8. skarżący musi doznać uszczerbku, który jest znaczący, chyba że poszanowanie praw człowieka w rozumieniu Konwencji i jej protokołów wymaga rozpatrzenia przedmiotu skargi oraz pod warunkiem, że sprawa nie została należycie rozpatrzona przez sąd krajowy.

 

PRECEDENSOWY CHARAKTER WYROKÓW EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU W STRASBOURGU

 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że Trybunał jest związany wydanymi przez siebie wyrokami i jego sposób orzekania bliższy jest systemom prawnym z tradcyją predensową niż do systemu, w którym funkcjonujemy w Polsce (zainteresowanych tematem odsyłam do literatury specjalistycznej w tym zakresie). Dlatego też przed przystąpieniem do napisania skargi należy dokładnie sprawdzić, czy już na tym etapie możliwe jest stwierdzenie, że nasza skarga nie spełnia kryteriów dopuszczalności i czy złożona nie zakończy swojego bytu prawnego na procedurze rozpoznania przez Sędziego Trybunału jednoosobowo.

Analiza taka na wstępnym etapie jest najważniejszą czynnością, którą musimy wykonać, aby nie narazić się na rozczarowanie i zniechęcenie z powodu otrzymania odmowy rozpatrzenia naszej skargi przez Trybunał.

 

Aby stwierdzić, czy nasza skarga spełnia wszystkie wymienione kryteria polecam zapoznać się z dokumentami dostępnymi dla skarżących na stronach Trybunału bezpośrednio (również w języku polskim). Można równiez skorzystać z analizy, którą po otrzymaniu od Państwa dokumentów sporządzę.

Wasze komentarze


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Kontakt

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO AGATA BZDYŃ

Marszałkowska Center - Spaces

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 WARSZAWA

Tel. Komórkowy: +48 733 310 781

office@agatabzdyn-legal.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    

spacja bydgoszcz    spacja bydgoszcz