Agata Bzdyń ENG Agata Bzdyń FR Agata Bzdyń PL
BLOG
03.04.2017

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO STRASBOURGA?


CZY MOGĘ BYĆ SKARŻĄCYM PRZED EUROPEJSKIM TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA?

 
Dzisiaj dalszy ciąg informacji nt. składania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu - KTO może złożyć skargę indywidualną przeciwko Państwu/Państwom Stronom Konwencji?
Zgodnie z art. 34 Konwencji skarżący musi należeć do jednej z dwóch kategorii i być:
1) osobą fizyczną;
2) osobą prawną (jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną).
 

OSOBY FIZYCZNE JAKO SKARŻĄCY PRZED EUROPEJSKIM TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA

 
Osoba fizyczna może złożyć skargę do Trybunału, jeśli uważa, że jej prawa, przewidziane w Konwencji oraz Protokołach do niej, zostały przez Państwo lub Państwa Strony naruszone. Nie ważne jest przy tym, czy skarżący jest obywatelem któregokolwiek z Państw Stron Konwencji, wystarczy, że znajduje się w zasięgu ich jurysdykcji. Niekoniecznie musi to oznaczać, że dana osoba znajduje się na terytorium danego Państwa-Strony, w niektórych przypadkach Trybunał przypisał odpowiedzialność za naruszenie praw człowieka w sytuacji, gdy skarżący wykazał, że mimo iż nie znajdował się na terytorium państwa, to właśnie Państwo-Strona Konwencji sprawowało nad nim faktyczne władztwo. Takiego faktycznego związku nie udało się na przykład udowodnić Saddamowi Husseinowi, który złożył swoją skargę przeciwko Albanii, Bułgarii, Chorwacji, Czechom, Danii, Estonii, Węgrom, Islandii, Irlandii, Włochom, Litwie, Łotwie, Holandii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainie, Wielkiej Brytanii (nr skargi: 23276/04). Zarzucał on tym krajom, że uczestniczyły i były odpowiedzialne za jego aresztowanie, jako że te właśnie kraje brały udział w akcji zbrojnej przeciwko Irakowi i następnie go okupowały. W innych sprawach dot. obecności wojskowej w Iraku Trybunał uznał, że takie związki zachodziły i rozpatrywał, czy dane Państwo-Strona obecne w Iraku miało jurysdykcję nad osobami skarżącymi się (np. Al-Jedda przeciwko Wielkiej Brytanii (nr skargi 27021/08).
 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA, STAN CYWILNY, SYTUACJA I ZDOLNOŚC DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH SKARŻĄCYCH

 
Nie ważne jest również, gdzie dana osoba zamieszkuje, jaki jest jej stan cywilny, sytuacja, czy zdolność do czynności prawnych. W sprawie możliwości złożenia samodzielnie skargi do Trybunału przez osobę nie posiadającą zdolności, Trybunał wypowiedział się w sprawie Zehentner przeciwko Austrii (nr sprawy 20082/02) i dopuścił taką możliwość. Przykładem rozpoznanej sprawy złożonej przez małoletniego jest natomiast sprawa A. przeciwko Wielkiej Brytanii (nr sprawy 100/1997/884/1096).

Sprawa może być wniesiona, co oczywiste, przez osoby żyjące.

 

OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE JAKO SKARŻĄCY PRZED TRYBUNAŁEM W STRASBOURGU


Osoby prawne (jednostki organizacyjne) mogą również dochodzić stwierdzenia naruszenia zawartych w Konwencji praw. Warunkiem jest jednak to, że nie mogą być one zależne od rządu danego Państwa. Aby określić, czy dana jednostka należy do tej kategorii Trybunał bada jej status prawny, a gdy jest to konieczne, również prawa przyznane jej w statucie, naturę aktywności, którą prowadzi i okoliczności, w jakich prowadzi swoją działalność, a także stopień niezależności od władz państwowych (Radio France i inni przeciwko Francji, The Holy Monasteries przeciwko Grecji, Islamic Republic of Iran Shipping Lines przeciwko Turcji, ZASTAVA IT TURS przeciwko Serbii).
Możliwe jest również wniesienie sprawy jeśli ofiarami naruszeń jest grupa osób.

 

SKARŻĄCY OFIARĄ NARUSZENIA PRAW CZŁOWIEKA

 

Dla wniesienia skargi niezbędne jest również wykazanie, że skarżący jest ofiarą naruszenia przez Państwo praw zawartych w Konwencji. Pojęcie "ofiary naruszenia" jest rozumiane na gruncie Konwencji autonomicznie, niezależnie od tego, czy taki status może być tej osobie (osobom) przyznany na gruncie prawa krajowego.

Pojęcie "ofiary naruszenia" ewoluuje wobec zmieniających się współcześnie warunków społecznych i nie może być interpretowane bardzo zawężająco. Ofiarą naruszenia może więc być ofiara bezpośrednia, czyli taka której prawa i wolności zawarte w Konwencji zostały bezpośrednio naruszone działaniem lub zaniechaniem władz Państwa Strony. Ofiarą może być również ofiara pośrednia, czyli osoba, której prawa i wolności zostały naruszone przez działania lub zaniechania Państwa skierowane, co do innej osoby. Ma to wyraz szczególnie w sytuacji, gdy bezpośrednia ofiara naruszenia prawa zmarła tuż przed wniesieniem skargi do Trybunału, a także w sytuacjach dotyczących prowadzenia efektywnego śledztwa w sprawie zabójstwa czy zaginięcia najbliższych członków rodziny (na podst. art. 2 Konwencji). Trybunał wypowiedział się co do tego w orzeczeniach: Varnava i inni przeciwko Turcji (GC, §112), Fairfield przeciwko Wielkiej Brytanii (dec.), Van Colle przeciwko Wielkiej Brytanii (§ 86). 

 

Wasze komentarze


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Kontakt

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO AGATA BZDYŃ

Marszałkowska Center - Spaces

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 WARSZAWA

Tel. Komórkowy: +48 733 310 781

office@agatabzdyn-legal.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    

spacja bydgoszcz    spacja bydgoszcz