Agata Bzdyń ENG Agata Bzdyń FR Agata Bzdyń PL
SPECJALIZACJE
22.11.2016

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka


warunki dopuszczalności skargi do europejskiego trybunału praw człowieka

skarga indywidualna do europejskiego trybunału praw człowieka

 

Jeśli uważają Państwo, że organy Państwa Polskiego (lub któregokolwiek z 46 pozostałych Państw Stron Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności) naruszyły swoimi działaniami lub zaniechaniem działań Państwa prawa człowieka, na Państwa życzenie dokonuję analizy sprawy pod kątem możliwości złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbourgu.

 

skarga do europejskiego trybunału praw człowieka w strasburgu

warunki dopuszczalności skargi do europejskiego trybunału praw człowieka

 

W ramach oferowanych przeze mnie usług w pierwszej kolejności dokonuję wstępnej analizy dopuszczalności skargi, pod kątem zawartych w Konwencji o Prawach Człowieka kryteriów dopuszczalności oraz jej meritum. Na tym etapie otrzymają Państwo ode mnie rekomendację na temat złożenia skargi do Trybunału w Strasbourgu.

 

skarga do trybunału praw człowieka w strasburgu

REPREZENTACJA PRZED EUROPEJSKIM TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA

 

W chwili, gdy zdecydują się Państwo na wszczęcie postępowania przed Trybunałem, wypełnię w Państwa imieniu formularz skargi i wniosę do Trybunału. Na każdym etapie postępowania będę Państwa informowała o kolejnych krokach podjętych przez Trybunał w Państwa sprawie. W przypadku, gdy Trybunał zakomunikuje sprawę rządowi, wniosę w Państwa imieniu odpowiedź na obserwacje rządu, a w rzadkich przypadkach, gdy Trybunał wyznacza rozprawę, moje usługi obejmują wówczas również reprezentację Państwa w Strasbourgu.

 

skarga do europejskiego trybunału praw człowieka

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – kluczowe aspekty

 

Europejski Trybunał Praw Człowieka działa na podstawie obowiązującej od 1953 roku Europejskiej Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w skrócie zwanej Europejską Konwencją Praw Człowieka. Zobowiązuje on państwa do przestrzegania jej postanowień w stosunku do osób, które znajdują się w ich jurysdykcji. Osoby te mogą na jej podstawie kierować Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

Europejska Konwencja Praw Człowieka jest instrumentem wiążącym i na jej podstawie stworzono efektywny mechanizm kontrolny w postaci Trybunału.

 

Jakie konkretnie prawa i wolności broni EKPCZ? Są to:

 

 • prawo do życia,
 • zakaz tortur,
 • zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej,
 • prawo do wolności oraz bezpieczeństwa osobistego,
 • prawo do rzetelnego procesu sądowego,
 • zakaz karania bez podstawy prawnej,
 • prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • wolność myśli, sumienia oraz wyznania,
 • wolność wyrażania opinii,
 • wolność zgromadzeń i zrzeszania się,
 • prawo do zawarcia małżeństwa,
 • prawo do skutecznego środka odwoławczego,
 • zakaz dyskryminacji,
 • zakaz nadużycia praw.

 

Oprócz tego Europejska Konwencja Praw Człowieka chroni prawa przyjęte w dalszych protokołach. Wśród nich znajdują się m.in. prawo własności, prawo do nauki, prawo do swobodnego poruszania się czy zakaz wydalania z terytorium państwa. Nie wszystkie Protokoły dodatkowe zawierające poszczególne prawa materialne zostały ratyfikowane przez Państwa-Strony Konwencji, zatem należy kontrolować, czy dane państwo, na które chcemy złożyć odwołanie do Strasburga jest odpowiednim protokołem związane.

 

europejski trybunał praw człowieka skarga

Warunki dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – kto może rozpocząć procedurę?

 

Zgodnie z artykułem 34 EKPCZ prawo do złożenia skargi ma każda osoba fizyczna, osoba prawna, grupa osób lub organizacja, która uważa, że naruszono jej prawa zawarte w Konwencji lub jej protokołach. To tak zwana skarga indywidualna, która jest podstawą ochrony praw człowieka w krajach europejskich. Przedmiotem skargi może być jedynie naruszenie wymienionych w Konwencji i Protokołach do niej praw lub wolności. Co równie ważne, skarga indywidualna do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczy wyłącznie działań państwa bądź aktów władzy publicznej. Nie ma więc możliwości złożenia skargi do ETPCZ przeciwko osobie fizycznej albo prywatnej organizacji.

 

Istnieje również kategoria skarg międzypaństwowych. Stronami w procesie są kraje, które podpisały Konwencję. Tego typu sprawy należą jednak obecnie do rzadkości. Najczęściej składane są skargi indywidualne do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

Konwencja przewiduje konieczność wyczerpania krajowych środków odwoławczych dostępnych w państwie (z pewnymi wyjątkami, o których mowa w tym wpisie). Dlatego też skarga do ETPCZ wymaga zasadniczo przejścia przez całą drogę instancyjną oraz niekiedy wykorzystania specyficznych środków sądowych, takich jak skarga na przewlekłość postępowania. EKPC nie przewiduje za to korzystania ze środków nadzwyczajnych, np. skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich czy skargi na wznowienie postępowania.

 

Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu musi zostać wzniesiona nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty orzeczenia przez ostatnią wymaganą instancję w kraju lub od dnia otrzymania przez stronę takiego orzeczenia z uzasadnieniem. Skarga złożona po upływie tego terminu zostanie automatycznie odrzucona jako niespełniająca kryteriów dopuszczalności. Ustalenie właściwego terminu nie zawsze jest oczywiste, na najczęściej zadawane pytania w tym zakresie znajda Państwo odpowiedź w tym artykule.

 

Warto dodać, że na etapie składania skargi nie trzeba znać żadnego z języków oficjalnych Trybunału, czyli angielskiego oraz francuskiego. Przyjmowane są skargi w każdym z urzędowych języków Państw Członków Rady Europy – a więc również w polskim. Trzeba jednak pamiętać, że po komunikacji sprawy rządowi przez ETPCZ komunikacja z Trybunałem będzie odbywała się wyłącznie po francusku albo angielsku, a także obowiązkowo należy skorzystać z pomocy profesjonalnych pełnomocników (radcy prawnego lub adwokata).

 

O tym, co powinna zawierać skarga do ETPCZ pisaliśmy tutaj.

 

skarga do etpcz, odwołanie do strasburga, skarga do trybunału w strasburgu

Pomoc prawna przy odwołaniu do Strasburga

 

Nie każdy może pozwolić sobie na prawnika. Dlatego też istnieje możliwość przyznania pomocy prawnej na podstawie oświadczenia o dochodach, majątku oraz zobowiązaniach finansowych. Pomoc prawna przyznawana jest skarżącemu, jedynie na etapie, gdy skarga jego została zakomunikowana Rządowi (nigdy wcześniej nie ma takiego prawa) i obejmuje jedynie częściową rekompensatę kosztów zastępstwa przez profesjonalnego prawnika, wysokości ryczałtowej, ustalanej przez Trybunał.

skarga indywidualna do europejskiego trybunału praw człowieka

Kontakt

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO AGATA BZDYŃ

Marszałkowska Center - Spaces

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 WARSZAWA

Tel. Komórkowy: +48 733 310 781

office@agatabzdyn-legal.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    

spacja bydgoszcz    spacja bydgoszcz