Agata Bzdyń ENG Agata Bzdyń FR Agata Bzdyń PL

BLOG

31.03.2017

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA A DEKLARACJE JEDNOSTRONNE RZĄDU


SPRAWA WYGODA PRZECIWKO POLSCE

 
Kontynuując wpisy dotyczące ciekawych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - dziś wpis dotyczący decyzji o skreśleniu sprawy z listy spraw przed Trybunałem - Wygoda v. Polsce (nr sprawy 6738/12).
 

STAN FAKTYCZNY SKARGI DO STRASBOURGA

 
Państwo Wygoda byli rodzicami dziewczynki, która zmarła w wyniku powikłań po zbyt późno wykrytym schorzeniu - niedorozwoju lewej komory serca. Po śmierci dziecka postępowanie przygotowawcze trwało 7 lat, jednakże żadnemu z lekarzy nie udało się postawić zarzutów. Po tym czasie rodzice zdecydowali się na wniesienie skargi do Trybunału. Skarżący podnosili, że w ich sprawie doszło do naruszenia art. 2 Konwencji (prawo do życia) poprzez niewystarczające wyjaśnienie przez władze polskie przyczyn śmierci ich dziecka, nieustalenie osób, które popełniły błąd i nie doprowadziły do ich ukarania
 

PROPOZCYJA ZAWARCIA UGODY PRZED EUROPEJSKIM TRYBUNAŁEM PRAW CZŁOWIEKA I DEKLARACJA JEDNOSTRONNA RZĄDU


W toku postępowania przed Trybunałem Rząd RP zaproponował skarżącym ugodę, w której proponował zapłatę 12 500 PLN słusznego zadośćuczynienia, ale nie przyznawał się do naruszenia art. 2 Konwnecji. Skarżący jednakże nie zdecydowali się jej zawrzeć. Wobec takiej postawy skarżących Rząd RP przysłał Trybunałowi propozycję deklaracji jednostronnej, w której oświadczył, że skarżący otrzymają kwotę 12 500 PLN oraz przyznał, że doszło do naruszenia proceduralnego aspektu art. 2 Konwencji. Trybunał niestety zaakceptował propozycję Rządu i skreślił sprawę z listy spraw. 
 

DEKLARACJE JEDNOSTRONNE RZĄDU - BRAK W PRZEPISACH KONWENCJI O PRAWACH CZŁOWIEKA


Dlaczego niestety? Otóż taka decyzja Trybunału nie ma oparcia w przepisach Konwencji bezpośrednio. Możliwość przedłożenia przez Państwo i zaakceptowania przez Trybunał deklaracji jednostronnych wynika z Reguły 62A Regulaminu Postępowania przed Trybunałem oraz jego własnego orzecznictwa - Tahsin Acar v. Turkey [GC], no. 26307/95, §§ 75‑77, ECHR 2003-VI; WAZA Spółka z o.o. v. Poland (dec.), no. 11602/02, 26 June 2007; Sulwińska v. Poland (dec.), no. 28953/03, 18 September 2007).
Pełnomocnicy skarżących w sprawie Wygoda v. Polsce podnosili, że tym samym Trybunał uniknął okazji do wypowiedzenia się w sprawie błędów lekarskich i możliwości ich ścigania na drodze postępowania karnego w Polsce. Poprzednie orzeczenia Trybunału w podobnych sprawach, jak widać nie miały jakiegokolwiek oddźwięku na praktykę postępowania w naszym kraju. 
 

NIEKORZYSTNE ZAKOŃCZENIE SPRAWY W STRASBOURGU

 
Ponadto, decyzja Trybunału, mimo iż przyznaje skarżącym rację i zakłada wypłacenie im zadośćuczynienia za doznane naruszenie ich praw jest dla nich niekorzystna. Nie dość, że nic nie zmienia w ich sytuacji faktycznej - na jej podstawie skarżący nie będą mieli prawa żądać wznowienia postępowania, a nawet zwrócić się o pomoc do Komitetu Ministrów, w przypadku, gdyby Rząd nie miał zamiaru wypełnić swojej obietnicy zapłaty zadośćuczynienia, gdyż takie decyzje Trybunału nie podlegają kontroli ich wykonania właśnie przez Komitet. 
 

DEKLARACJE JEDNOSTRONNE - WYGODNY SPOSÓB NA POZBYCIE SIĘ SPRAW Z TRYBUNAŁU

 
Nadmienić należy, że nie jest to pierwsza sprawa skreślona przez Trybunał w taki sposób z listy spraw. Taka praktyka Trybunału znajduje coraz szersze zastosowanie, co niestety należy potępić, gdyż unika się w ten sposób okazji do ocenienia przez Trybunał sytuacji poważnych, mających wpływ nie tylko na sytuację jednostkową skarżącego. Podobnym przykładem, przy rozpoznawaniu którego uniknięto wypowiedzenia się, co do zgodności polskiego prawa z prawami zawartymi w Konwencji oraz zasadami wynikającymi z orzecznictwa Trybunału była sprawa B.J. i S.J. v. Polsce (nr skargi 52520/12). W tej ostatniej Trybunał miał okazje wypowiedzieć się na temat faktu, że pokrzywdzona przestępstwem popełnionym przez nieletnich nie miała prawa uczestnictwa w postępowaniu przeciwko nim oraz zaskarżania wydanych w sprawie decyzji. 
Praktykę akceptacji w tak szerokim zakresie oraz w sprawach, które mają znaczenie nie tylko w wymiarze jednostkowym należy zdecydowanie potępić.

Wasze komentarze


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Contact

LEGAL ADVISOR’S OFFICE AGATA BZDYŃ

Marszałkowska Center - Spaces

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 WARSZAWA

Mobile: +48 733 310 781

office@agatabzdyn-legal.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    

spacja bydgoszcz    spacja bydgoszcz